Hjem


Paring mellom Kvitsymras Fenta "Tessie" og BolfeGanda. Går det som vi håper, blir det valper ved juletider. Foreldrene er friske og fine, og vi ønsker først og fremst valpekjøpere som vil være aktive med hundene. Tessie har gjennomført gjeteranleggsprøven på rein med godt resultat, og BolfeGanda er av reingjeterlinjer fra Kautokeino.

Copyright © 2020 kvitsymra.com